קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 32 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 32, יום שישי 04.12.09

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי, דולב קסטין. מוזמנת קבועה: הילה שחר.

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 31 מ- 29.11.09.
2. דיון על תקציב קהילה 2010.


סיכומים והחלטות:


1. פרוטוקול מזכירות מס' 31 מ- 29.11.09. דיון בפרוטוקול הישיבה הקודמת הוחלט לשנות סעיפים.


2. דיון על תקציב הקהילה 2010 - נערך דיון בסעיפים הבאים:


מבני קהילה
פנסיה
מס ערבות הדדית בשנת חופש – המזכירות מציעה לחייב חברי קיבוץ בשנת חופש במס בגובה ½ ממס הקהילה, כבר מחודש דצמבר 2009.
מועדון לחבר
אחזקה
ו. בריאות
ריפוי שיניים – המזכירות מציעה לגבות מהחברים ביטוח שיניים 50 ₪ למבוגר וילד 25 ₪ (עד גיל 18)
בר מצווה וחתונות
נוי
ו. תרבות
חברת ילדים (מרכזונים)
ו. רווחה


3. הסדרת תחום התושבות - המזכירות מייפה את כוחם של מזכיר הקיבוץ ומנהלת הקהילה לפעול ע"פ החלטות הקיבוץ הקימות, להוציא מכתבים ולהיפגש עם כל מי שגר בקיבוץ ללא הסכם תושבות חתום ומסודר.
בכל מקרה יחול על התושבים חיוב בגין מגורים בגעש ובהתאם לתנאים המקובלים וזאת החל מחודש דצמבר 2009. החיוב יעשה דרך תקציבו של החבר הקשור לתושב. אין חיוב זה פוטר את התושב מחתימה על הסכם תושבות מסודר.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב