קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 33 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 33, יום ראשון 06.12.09

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי. מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסר: דולב קסטין.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 32 מ- 04.12.09.
2. המשך דיון על תקציב הקהילה 2010.
3. קריטריונים להשלמת רשת ביטחון, קריאה ראשונה.
4. קבלה למועמדות דניאל צרפתי.


סיכומים והחלטות:


1. פרוטוקול מזכירות מס' 32 מ- 04.12.09. אושר פרוטוקול מס 32 מתאריך 04.12.09


2. המשך דיון על תקציב הקהילה 2010


בסעיפים הבאים חל שינוי (הסבר מפורט יובא בשיחה)

סיעוד (ביטוח סיעודי)
קיבוצון
רשת ביטחון
שמירה ובטחון
אגרת טלוויזיה וכבלים
ותיקון
דואר
ביטוח לאומי
שירותי הנה"ח
מים
ביטוח רכוש
חשמל.
ארנונה
רכב


3. קריטריונים להשלמת רשת ביטחון, קריאה ראשונה
הנושא נדחה לישיבה הבאה.


4. קבלה למועמדות דניאל צרפתי
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות בקיבוץ געש את דניאל צרפתי.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב