קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 34 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 34 יום ראשון 13.12.09

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי, דולב קסטין. מוזמנת קבועה: הילה שחר.


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 33 מ- 06.12.09.
2. המשך וסיכום תקציב הקהילה 2010.
3. ישי דרורי - בקשה לשנת חופש שניה.
4. נעמה רותם - בקשה לצאת לשנת חופש.


סיכומים והחלטות:


1. פרוטוקול מזכירות מס' 33 מ- 06.12.09. אושר פרוטוקול מס' 33 מ- 06.12.09.


2. המשך דיון על תקציב הקהילה 2010
יש להכין הסבר מפורט לסעיפי התקציב, שיובא במקביל לדו"ח המרכז באסיפה הכללית.


3. ישי דרורי - בקשה לשנת חופש שניה
הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר את שנת החופש השניה לישי דרורי.


4. נעמה רותם - בקשה לצאת לשנת חופש
הוחלט להמליץ לאסיפה לאשר את שנת החופש לנעמה רותם.
הוצע להכין מסמך המפרט את כל המשמעויות הסוציאליות, החוזיות והתקנוניות לגבי יציאה לשנת חופש.

 
רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב