קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 35 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 35 יום ראשון 20.12.09

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי, דולב קסטין. מוזמנת קבועה: הילה שחר. מוזמנים: רמי כהן, מגי רובינסקי, עמליה יערי (לסעיף מס' 3).

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 34 מ- 13.12.09.
2. סיכום תקציב הקהילה 2010.
3. פניה של חברים לדיון בנוגע לקטע הכביש בין עמליה יערי למשפחת גלפז.
4. קריטריונים להשלמת רשת ביטחון.
5. תקנון הקיבוץ החדש.
6. הודעה על החלטת מועצת המנהלים של המפעל לתת לעובדים (שכירים וחברי קיבוץ) שי לסוף השנה בסך 500 ₪. השי מחולק כבר 5 שנים.


סיכומים והחלטות:


1. פרוטוקול מזכירות מס' 34 מ- 13.12.09
אושר פרוטוקול מס' 34 מתאריך 13.12.09


2. סיכום תקציב הקהילה 2010
הוחלט לפנות למועצה אזורית חוף השרון במחאה על שינוי שיטת התחשבנות הארנונה.
הוחלט כי עד סוף הרבעון הראשון של 2010 תהייה הפרדה בדו"חות בין מה מומן ע"י מס הקהילה ומה ממומן ע"י המס הפרוגרסיבי. מנהלת הקהילה אחראית להביא עד ל- 25 בכל חודש סיכום של תקציב הקהילה עבור החודש שחלף.
אושרה הצעת תקציב הקהילה לשנת 2010 יובא לדיון ואישור האסיפה הכללית.


3. פניה של חברים לדיון בנוגע לקטע הכביש בין עמליה יערי למשפחת גלפז
בעקבות הפנייה נערך דיון במזכירות ולא ניתן בשלב זה של הפרויקט לשנות את התוכנית. רוחב הכביש המתוכנן 4.75 מ' הוא המינימום ההכרחי לנסיעה בטוחה בכביש דו מסלולי.
המזכירות בשיתוף עם ו. תכנון תבחן חלופות ליצירת הקלות לדיירי השכונה.


4. קריטריונים להשלמת רשת ביטחון
נערך דיון בקריטריונים המוצעים ע"י מש"א. תיערך בחינה מחודשת של הקריטריונים המוצעים על מנת לוודא כי הם עולים בקנה אחד עם החוק ועם תקנון הקיבוץ.


5. תקנון הקיבוץ החדש
נערך דיון במס' סעיפים בהם בוצע שינוי.
הדיון יימשך בישיבה הבאה ולאחר מכן יובא לאישור האסיפה הכללית.


6. הודעה על החלטת מועצת המנהלים של המפעל לתת לעובדים (שכירים וחברי קיבוץ) שי לסוף השנה בסך 500 ₪. השי מחולק כבר 5 שנים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב