קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 36 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 36 יום ראשון 27.12.09

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי, דולב קסטין. מוזמנת קבועה: הילה שחר.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 35 מ- 20.12.09.
2. דיון על הערות האסיפה בנושא הצעת תקציב הקהילה 2010.
3. דיון מסכם על תקנון הקיבוץ.
4. דיון בנושא סמכות התאגידים וענפים בקיבוץ לחלק שי חד פעמי לעובדים חברי קיבוץ,(כסף, תלושים, טיולים וכו'.) בנוסף למתנות הניתנות לחברים בפסח וראש השנה.


סיכומים והחלטות:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 35 מ- 20.12.09
אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 35 מ- 20.12.09.


2. דיון על הערות האסיפה בנושא הצעת תקציב הקהילה 2010
המזכירות דנה בהערות ובקשות החברים, מסגרת התקציב נותרה כשהייתה.
גביית תשלום בגין שימוש במבני הקהילה – הוחלט לגבות 20 ₪ למטר +חשמל – מגלם הנחה גדולה בעלויות השימוש.


3. דיון מסכם על תקנון הקיבוץ
המזכירות דנה בסעיפים המעודכנים של תקנון הקיבוץ. התקנון יועבר לחברים לעיון ולאחר מכן יובא לאסיפה ולהצבעה בקלפי.


4. דיון בנושא סמכות התאגידים וענפים בקיבוץ לחלק שי חד פעמי לעובדים חברי קיבוץ,(כסף, תלושים, טיולים וכו'.) בנוסף למתנות הניתנות לחברים בפסח וראש השנה.
המזכירות רושמת בפנייה את החלטת מועצת המנהלים של המפעל להעניק שי של 500 ש"ח לרגל סוף השנה האזרחית לכל העובדים, על השי יחול מס לפי נהלי המיסוי הנהוגים בקיבוץ. כמו כן, ייערך דיון במזכירות בנושא קביעת נוהליים ברורים לגבי תמריצים ובונוסים לחברי קיבוץ העובדים בתאגידי ובענפי הקיבוץ. הדיון ייערך על בסיס מודל תמריצים שדנו במועצה הכלכלית, הכוונה להחליט על מודל מוסכם בקיבוץ.


שי ברק נבחר לכהן במנהלת תבר"ים מטעם המזכירות במקום חנה שושן שסיימה את הקדנציה כחברת מזכירות.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב