קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 1 שנת 2010, יום שלישי 12.1.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים מדבייר

 

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו תתקיים מחר יום רביעי 13.01.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


לאישור


1. כללים זמניים לעניין שנת חופש לחברים צעירים
המזכירות מביאה לאישור את ההצעה בנושא כללים זמניים לעניין שנת חופש לחברים צעירים.
מצ"ב ההצעה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. תקציב הקהילה 2010
המזכירות מביאה לאישור את תקציב הקהילה 2010.
מצ"ב תוכנית הקהילה 2010.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקציב נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
 

טיוטה לתקציב קהילה 2010
הערות לתקציב קהילה 2010
כללים זמניים לעניין שנת חופש לחברים צעירים
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 17 מיום 28.12.09 + 16 מיום 22.12.09 +15 מיום 07.12.09 :


1. אושרו ההרכבים של מועצות המנהלים (תאגידי געש) – געש תאורה בע"מ, חמי געש אגש"ח בע"מ, תשר געש אגש"ח בע"מ, חקלאות ודשא מוכן געש אגש"ח בע"מ, נכסי געש אגש"ח בע"מ.


2. נבחרו נציגי ציבור למועצות מנהלים (תאגידי געש):

 

געש תאורה: מיכי דרורי, ניר גלברד, עדי ברקן ורוני בוכמן. לחמי געש – שמעון אלימלך, שי ברק, יצחק כנען וצביקה בורודצקי.

תשר געש: ניר גלברד, אסף ציקמן, דקלה פירקה ודני קלינה.

חקלאות ודשא מוכן געש: יוסי שחר, יואל סקיבה, יעל תירוש, וישי בלבן.

נכסי געש: רוברטו קופרמן, ברק בן-אריה, חיים יוגב, שלמה ניימן ונגרו רובינשטיין.


3. אושרה תוכנית המשק לשנת 2010.


4. אושרה שנת חופש שניה לישי דרורי.


5. דניאל צרפתי התקבל למועמדות בקיבוץ געש.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב