קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 3 שנת 2010, יום שני 1.2.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים מדבייר

 

סדר היום:


הודעות


1. קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו תתקיים ביום רביעי 03.02.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


2. נאור סלוצקי לא מפנה את הדירה של דוריטה סירוטה ז"ל. המזכירות תפעל להוצאת נאור סלוצקי מהדירה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה.


3. המזכירות בחרה בסימה רותם כעורכת העלון.


לאישור


1. אישור הרכב הקרן לעזרה הדדית
המזכירות מביאה לאישור את הרכב הקרן לעזרה הדדית כמקשה אחת: דני קייט, רחל הדר, נעמי וסרלאוף, דליה מורן, נעם פלברג.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההרכב נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. תקציב הקהילה 2010
המזכירות מביאה להצבעה את הסתייגויות החברים לתקציב הקהילה 2010 שלא אושר בקלפי האחרון . בצידה של כל הסתייגות מצוין הביטוי הכספי לתוספת במס קהילה, כלומר במידה וההסתייגות מתקבלת הסעיף מבוטל כהפרטה ויתווסף למס הקהילה.
הבסיס לחישוב מס הקהילה הוא 780 ₪.
החברים נדרשים להצביע על כל הסתייגות בנפרד.

 

מצ"ב טבלת ההסתייגויות לתקציב הקהילה לשנת 2010.

 

 

סעיף

תוספת במס' קהילה לחבר

(במידה וההסתייגות מתקבלת)

בעד

נגד

1

שימוש במבנים-חיוב החברים עבור שימוש במבני הקהילה (מחסנים,אומנים כו')

₪ 9

 

 

2

ע.הדדית בשנת חופש

₪ 10

 

 

3

שיעורי עזר

₪ 19

 

 

4

ארנונה

₪ 70

 

 

5

ועדת ביקורת-הוספת 20,000 ₪ לשנה

₪ 14

 

 

6

החזרי רופא (טפסי 17, ביקור רופא, וכו'...)

₪ 10

 

 

7

מים

₪ 20

 

 

8

קלנועיות-ביטול הביטוח החודשי

₪ 10

 

 

 

אם סה"כ ההסתייגויות יתקבלו - מס הקהילה יעמוד על 942  ₪.
כל הסתייגות שתקבל רוב מקולות המצביעים תוכנס להצעת תקציב הקהילה 2010 והתקציב המעודכן יובא לאישור בהצבעה נוספת בקלפי בשבוע הבא.
 
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 2 מיום 26.01.10:


1. לא אושר תקציב הקהילה לשנת 2010.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב