קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 4 שנת 2010, יום שני 15.2.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: אילן אופמן

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו תתקיים ביום רביעי 17.02.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.

 

תוספת להודעות (נמסרה לפרסום ביום ראשון 14.2.2010):

 

משיכת כספיי פנסיה מתשורה ומקפת:
בעקבות חוות דעת של האקטואר אליאור וייסברג המראה על כדאיות כלכלית, החליטה ועדת פנסיה למשוך את כספי הפנסיה של מי שהיו פנסיונרים ביום השינוי מהקרנות תשורה ומקפת, החל בחודש 02/2010. כל הפנסיונרים חתמו על ההרשאות למשיכת הפנסיה.
הנושא הובא למזכירות ואושר על ידי המזכירות.
כספים אלו בתוספת כספי קרן המילואים משמשים מהיום את תשלום התקציב לפנסיונרים.
גובה התקציב של הפנסיונרים אינו משתנה ונשאר כשהיה.

לאישור


1. קליטה


איריס וייסמן (זוגתו של דולב קסטין), קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את איריס וייסמן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת איריס למועמדות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. תקציב הקהילה 2010


לאחר שאף אחת מההיסתיגויות לא התקבלה, המזכירות מביאה לאישור והצבעה בקלפי שתי חלופות לתקציב הקהילה 2010.


חלופה א' – מס הקהילה יעמוד על 780 ₪ לכל חבר לחודש, + סעיפים מופרטים כמפורט בהצעה.
חלופה ב' – מס הקהילה יעמוד על 920 ₪ לכל חבר לחודש, כמפורט בהצעה.


מצ"ב שתי הצעות התקציב המוצעות לפי החלופות.
 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 3 מיום 01.02.10


1. לא התקבלו כל ההסתיגויות לתקציב הקהילה לשנת 2010.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב