קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 5 שנת 2010, יום שני 15.3.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


לדיון


1. סיכום תקציב הקהילה - דוחות כספיים ינואר - דצמבר 2009


יוצגו ויובאו לדיון ואישור הדוחות הכספיים ינואר - דצמבר 2009, המסכמים את תוצאות תקציב הקהילה לשנת 2009.
הדוחות יוצגו ע"י הילה שחר מנהלת הקהילה ומנהלי הענפים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.


2. דו"ח מבקר הקיבוץ בנושא ביטחון סוציאלי


מבקר הקיבוץ אחי קרן יציג את הדו"ח.
חברים מוזמנים לקבל את הדו"ח במזכירות הקיבוץ.
 

פנסיה - ניהול ועמידה בהחלטות - דוח ועדת ביקורת
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 4 מיום 15.02.10


1. התקבלה חלופה א' לתקציב הקהילה - מס קהילה יעמוד על 780 ₪ לחבר לחודש+ סעיפים מופרטים.


2. איריס וייסמן (זוגתו של דולב קסטין) התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב