קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 6 שנת 2010, יום שני 12.4.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: אילן אופמן

 

סדר היום:


לדיון


1. סיכום משק – דוחות כספיים ינואר – דצמבר 2009


יוצגו ויובאו לדיון ואישור הדוחות הכספיים ינואר – דצמבר 2009, המסכמים את תוצאות המשק לשנת 2009.
הדוחות יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח ומנהלי התאגידים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 5 מיום 15.03.10


1. אושרו דוחות כספיים של הקהילה ינואר – דצמבר 2009.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב