קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 7 שנת 2010, יום שני 26.4.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי


סדר היום:


הודעות


השבוע לא תתקיים הצבעה בקלפי, על מועד ההצבעה בקלפי תבוא הודעה באסיפה הבאה.


לאישור


קליטה


דני בלבן, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את דני בלבן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת דני בלבן נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


1. תקנון הקיבוץ לאחר תיקון (קריאה שניה)


המשך הדיון על תקנון הקיבוץ כפי שתוקן לאחר הערות החברים בדיונים הקודמים ובמזכירות.
המסמכים כוללים את נוסח התקנון המוצע ודף הסבר. המסמכים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ וכן נשלחו לחברים באיימייל.


2. דו"ח מבקר הקיבוץ בנושא שכר החברים בתפקידים בכירים
מבקר הקיבוץ אחי קרן יציג את הדו"ח.
הדו"ח עומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ וכן נשלח לחברים באיימייל.
 

הסבר לשינויים בתקנון הקיבוץ
תקנון הקיבוץ - טבלת השינויים
תמצית דוח ביקורת על שכר החברים בתפקידים בכירים
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 6 מיום 12.04.10:


1. אושרו דוחות כספיים של המשק ינואר - דצמבר 2009.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב