קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 8 שנת 2010, יום שני 25.5.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


הודעות


השבוע לא תתקיים הצבעה בקלפי, על מועד ההצבעה בקלפי תבוא הודעה באסיפה הבאה.


לאישור


1 . נציג ציבור למועצה הכלכלית
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את בחירתו של מיכי דרורי לקדנציה נוספת כנציגי ציבור למועצה כלכלית.
ההצבעה בקלפי ולקבלתו של מיכי כנציגי ציבור במועצה הכלכלית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. קליטה


א. רזי ציקמן, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את רזי ציקמן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת רזי ציקמן נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ב. יובל יערי, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את יובל יערי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת יובל יערי נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ג. נווה כהן, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את נווה כהן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת נווה כהן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


לדיון


1. דו"ח מבקר הקיבוץ בנושא שכר החברים בתפקידים בכירים.


2. דו"ח מבקר הקיבוץ בנושא שרותי קהילה במסגרת יישום החלטות השינוי.


מבקר הקיבוץ אחי קרן יציג את הדוחות.
הדוחות עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ וכן נשלחו לחברים באיימייל.
 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 7 מיום 26.04.10:


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 7 מיום 26.04.10.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

 

דו"ח מבקר בנושא שכר חברים בתפקידים בכירים
ד"ח מבקר בנושא שרותי קהילה
חסר רכיב