קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 9 שנת 2010, יום שני 31.5.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: אילן אופמן


סדר היום:


הודעות


השבוע לא תתקיים הצבעה בקלפי. ההצבעה בקלפי תתקיים ביום רביעי 09.06.10 על נושאים שבסדר היום ועל נושאים מאסיפות קודמות.


לאישור


קליטה


א. אלה יערי, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את אלה יערי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אלה יערי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ב. נמרוד ניימן, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את נמרוד ניימן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת נמרוד ניימן נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


סיכום דוחות קהילה לחודשים – ינואר– מרץ 2010
יוצגו ויובאו לדיון הדוחות הכספיים של הקהילה לרבעון הראשון, ינואר – מרץ 2010.
הדוחות יוצגו ע"י הילה שחר מנהלת הקהילה ומנהלי הענפים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 8 מיום 25.05.10:


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 8 מיום 25.05.10.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

 

חסר רכיב