קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 10 שנת 2010, יום שני 7.6.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי


סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים מאסיפות קודמות תתקיים ביום רביעי 09.06.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


לדיון


סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר – מרץ 2010
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר-מרץ 2010, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 9 מיום 31.05.10:


1. אושרו הדוחות הכספיים של הקהילה, ינואר – מרץ 2010.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב