קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 11 שנת 2010, יום שני 5.7.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: אילן אופמן

 

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, ומאסיפה כללית מס' 8 מתאריך 25.05.10, תתקיים ביום רביעי 07.07.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


לדיון


1. בחירת מבקרת פנים חדשה
לאחר שועדת ביקורת ראיינה מספר מועמדים לתפקיד מבקר הפנים של הקיבוץ,היא מצעיה את עו"ד הלית הלר כמבקרת פנים של הקיבוץ במקום אחי קרן שסיים את תפקידו. הלית הלר מוזמנת לאסיפה להציג את עצמה.
פרטי רקע על עו"ד הלית הלר יחולקו בתאי הדואר ביום ראשון 04.07.10.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירת הלית הלר כמבקרת הפנים נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. דיון על הסתייגויות החברים לתקנון הקיבוץ החדש
לאחר מספר דיונים על נוסח תקנון הקיבוץ החדש באסיפה הכללית, ולאחר שהמזכירות דנה בהסתייגויות שהגישו החברים, מובאות לדיון באסיפה הסתייגויות החברים, כפי שהוגשו למזכירות.
התקנון עם טבלת ההסתייגויות והחלטת המזכירות לגבי ההסתייגויות נשלחו באיימיל וכן, אפשר לקבלו במזכירות.
ההצבעה על ההסתייגויות בקלפי ולקבלת כל אחת מההסתייגויות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. ערעור זמי בן חורין על החלטת המזכירות מישיבה מס' 21 בתאריך 13.06.10
להלן נוסח החלטת המזכירות עליה זמי מערער:
המזכירות וצוות היישום החליטו להיפגש מספר פגישות מצומצם בהנחיית אהרון ארז כדי לגבש נייר עבודה ראשוני בלבד, הכוונה היא להביא את ההצעה וגם את הרכב הצוות והמנחה לדיון ולאישור האסיפה הכללית.
ככל שיהיו הצעות אחרות או תוספות להצעה הן יובאו גם לדיון.
הכוונה לאחר כשלוש שנים ליישום השינוי, לקיים תהליך משתף ומעמיק על מנת לייצר החלטות שיתאמו לרצון החברים מצד אחד
ולמציאות המשתנה מצד שני, תוך גיבוש הסכמות רחבות בקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור של זמי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
 

תקנון הקיבוץ החדש + הסתייגויות
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 7 מיום 24.04.10, באסיפה כללית מס' 8 מיום 25.05.10, באסיפה כללית מס' 9 מיום 31.05.10, באסיפה הכללית מס' 10 מיום 07.06.10:


1. דני בלבן התקבל למועמדות בקיבוץ געש.
2. רזי ציקמן התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.
3. אלה יערי התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.
4. נמרוד ניימן התקבל למועמדות בקיבוץ געש.
5. יובל יערי התקבל לחברות בקיבוץ געש.
6. נווה כהן התקבל לחברות בקיבוץ געש.
7. אושרו הדוחות הכספיים של המשק, ינואר – מרץ 2010.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

 

חסר רכיב