קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 12 שנת 2010, יום שני 9.8.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי

 

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 11.08.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


לאישור


1. תוכנית ביקורת לשנת 2010/2011
ועדת ביקורת מביאה לאישור תוכנית עבודה משולבת בתחום הקהילתי והמשקי למחצית השניה של 2010 והצעה להמשך תוכנית הביקורת ב- 2011 (שיהיה כפוף לאישור תקציב ולסדר עדיפויות בתקציב 2011).
מצ"ב דף עם ההצעה.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת התוכנית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. בחירת 4 נציגי ציבור להנהלת קרן מילואים
ארבעת נציגי הציבור הנוכחים: חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רוברטו קופרמן ואופיר סיטרין, מעוניינים לכהן קדנציה של שנה נוספת. בנוסף לנציגי הציבור הרכב ההנהלה כולל את מזכיר הקיבוץ (יו"ר), מרכז המשק.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירת נציגי הציבור לשנה נוספת נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. הנהלת קרן מילואים מביאה לאישור הצעה בנושא הבטחת הפנסיה התקציבית לחברי הקיבוץ
מצ"ב דף עם פרוט ההצעה
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


4. פנית נעמה רותם לחופשה מיוחדת (שנת חופש)
המזכירות ממליצה לקבל את פנית נעמה רותם.
ההצבעה בקלפי ולאישור החופשה המיוחדת נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.


5. פנית סיון דדוש לחופשה מיוחדת (שנת חופש)
המזכירות ממליצה לקבל את פנית סיון דדוש.
ההצבעה בקלפי ולאישור החופשה המיוחדת נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.


6. הסכם חכירת משנה של שטח בבית הספר להקמת כיתות חדשות במימון משרד החינוך
לאור הגידול במספר התלמידים חסרות כיום כיתות לימוד בבית הספר. התקבל אישור ממשרד החינוך של 140 מ"ר תוספת לכיתות. לצורך קידום הנושא מול משרד החינוך יש לערוך הסכם חכירת משנה בין הקיבוץ לבין המועצה, על מנת לקבל מימון כמענק של כ- מליון ₪ ממשרד החינוך לטובת בניית הכיתות.
במידה ובעתיד יסתיים השימוש של בית הספר במבנים יתבטל הסכם החכירה, והמבנים והשטח יחזרו לרשות הקיבוץ. במידה ומשרד החינוך ידרוש זאת, הקיבוץ יידרש להחזיר את העלות המופחתת של ההשקעה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההסכם נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.
 

הצעה לתוכנית ביקורת לשנת 2010/2011
הבטחת הפנסיה התקציבית לחברי הקיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 11 מיום 05.07.10:


1. נבחרה מבקרת פנים חדשה עו"ד הלית הלר.
2. לא התקבלו הסתיגויות החברים לתקנון הקיבוץ החדש.
3. לא התקבל הערעור של זמי בן חורין.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב