קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 13 שנת 2010, יום שני 23.8.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב

 

סדר היום:


הודעות


1. קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 25.08.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


2. תוספת לתקנון דיור - המזכירות החליטה, שפינוי דירה של נפטר שאין בן זוג הזכאי לדירה מהקיבוץ יעשה תוך 3 חודשים מיום הפטירה.


3. אישור תקנון הקיבוץ – לאחר שלא התקבלו הסתייגויות החברים לתקנון הקיבוץ, התקנון מגיע לאישור בקלפי שיתקיים ביום רביעי 25.08.10. לקבלת התקנון דרוש רוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד ובלבד שמספר התומכים לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ.


לאישור


קליטה


א. יריב דואק (בן זוגה של רותי סלוצקי), קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את יריב דואק.
ההצבעה בקלפי ולקבלת יריב דואק נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ב. עפרי קייט, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את עפרי קייט.
ההצבעה בקלפי ולקבלת עפרי קייט נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ג. אודי כהן (בן זוגה של ליהי אבני), קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות אודי כהן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אודי כהן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ד. שירן שטרויך, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את שירן שטרויך.
ההצבעה בקלפי ולקבלת שירן שטרויך נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ה. שרון שוואב (בן זוגו של אמיר סקיבה), קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את שרון שוואב.
ההצבעה בקלפי ולקבלת שרון שוואב נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ו. נגה מנשה, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את נגה מנשה.
ההצבעה בקלפי ולקבלת נגה מנשה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


קיום טקס דתי ביום כיפור במבנה ציבורי של הקיבוץ
הוצגה פנייה של חברי קיבוץ המתנגדים לקיום טקס דתי ביום כיפור במבנה ציבורי של הקיבוץ.
המזכירות לא רואה מניעה לאפשר את קיום הטקס אך בשל רגישות הנושא הוחלט להעביר את הדיון ואת ההחלטה לאסיפה.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפנייה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
 

‏יום ראשון 22 אוגוסט 2010


הודעה | תוספת - לפרסום סדר היום לאסיפה כללית מס' 13 מיום 23.08.10:


סעיף הודעות:


אישור הרכב מנהלת חינוך: יו"ר - אטי פופר, מדריכת הגיל הרך - עידית להב, רכזת הגיל הרך - הדר נגרי, גננת - גלי ריינשריבר, מרכזונים - עירית פאוסט, נעורים - יובל כנען, נציגת בית הספר אדם וסביבה - נורית אחרק, מנהלת קהילה - הילה שחר, נציגי ההורים - נועה מזור, אטה פלר, אסנת נגרי, נציגת התלמידים - מעין יערי.
המזכירות תומכת בהרכב.


סעיף לאישור:


עודד דרורי, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את עודד דרורי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת עודד דרורי נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 12 מיום 09.08.10:


1. אושרה תוכנית הביקורת לשנת 2010-2011.


2. רוברטו קופרמן, אופיר סיטרין, נגרו רובינשטיין וחנה שושן, נבחרו לשנה נוספת כנציגי ציבור בהנהלת קרן מילואים.


3. אושרה הצעת הנהלת קרן מילואים בנושא הבטחת הפנסיה התקציבית לחברי הקיבוץ.


4. אושרה חופשה מיוחדת (שנת חופש) לנעמה רותם.


5. אושרה חופשה מיוחדת (שנת חופש) לסיון דדוש.


6. אושרה החתימה על הסכם לחכירת משנה של שטח בבית הספר להקמת כיתות לימוד חדשות במימון משרד החינוך.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב