קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 14 שנת 2010, יום שני 13.9.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי


סדר היום:


לדיון


סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר - יוני 2010
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- יוני 2010, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.

 

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 13 מיום 23.08.10:


1. תקנון הקיבוץ לא התקבל ברוב הדרוש.


2. יריב דואק התקבל לחברות בגעש.


3. עפרי קייט התקבל לחברות בגעש.


4. עודד דרורי התקבל לחברות בגעש.


5. שירן שטרויך התקבלה למועמדות בגעש.


6. שרון שוואב התקבל למועמדות בגעש.


7. נגה מנשה התקבלה למועמדות בגעש.


8. אושר לקיים טקס דתי ביום כיפור במבנה ציבורי של הקיבוץ.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב