קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 15 שנת 2010, יום שני 27.9.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


לדיון


1. דיון על תקנון הקיבוץ החדש – בהשתתפות עו"ד כרמית דורון
בחודש אוגוסט קיימנו הצבעה על התיקונים לתקנון האגודה השיתופית של הקיבוץ. היה רוב בעד התיקונים אבל לא הושג הרוב הנדרש של 75% מהמצבעים ובלבד שמספר התומכים לא יפתח משני שלישים של כלל חברי הקיבוץ.
תיקון תקנון הקיבוץ מתחייב מאורחות החיים עליהם החלטנו עוד במהלך שנת 2007 ואשר אנו מצויים בתהליך יישומם בפועל.
לאחרונה אף קיבלנו דרישה\התראה מרשם האגודות לפיה התנהלות ללא שינוי התקנון אינה עולה בקנה אחד עם דרישות הדין ובהתאם הננו נדרשים לשנות את תקנון הקיבוץ, תוך עמידה בכל דרישות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית), לא יאוחר מתחילת חודש דצמבר שנה זו.
שינוי תקנון הקיבוץ והתאמתו לאורחות החיים הינו שלב ראשוני והכרחי כדי לאפשר תקפות החלטותינו וישומן בפועל, לרבות בכל הקשור לשיוך פירות הנכסים היצרניים, 'הפעלת אגודת החברים' והקנית 'זכויות ההורשה' לחברים.
למותר לציין כי לא נוכל להמשיך ולהתקדם בישומם של הליכי השיוך, ובהם גם קביעת הסדרים נוספים ומשלימים בתחומי הביטחון הסוציאלי וזכויות החברים, ללא שינוי תקנון הקיבוץ, כמתחייב.
אנו נחזור ונדון בשינוי לתקנון המוצע, אשר עבר דיונים באסיפה הכללית ואשר נוסחו אושר להצבעה בקלפי לאחר שלא התקבלו הסתייגויות החברים בקלפי ביום 07.07.10 וכמקובל ייפתח הקלפי להצבעת חברים ביום רביעי 06.10.10.


2. סיכום קהילה, דוחות כספיים - ינואר - יוני 2010
המזכירות מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספיים של הקהילה לחודשים ינואר- יוני 2010, הדוחות יוצגו ע"י הילה שחר מנהלת הקהילה.
הדוחות המפורטים יעמדו לרשות החברים במזכירות הקיבוץ מיום א' 26.09.10.

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 14 מיום 13.09.10:


1. אושרו דוחות סיכום המשק – ינואר – יוני 2010.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב