קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 16 שנת 2010, יום שני 15.11.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: דני קייט

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 17.11.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


לאישור


1. קליטה


א. נעם אשד, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את נעם אשד.

ההצבעה בקלפי ולקבלת נעם אשד למועמדות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ב. יערה שחם, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את יערה שחם.
ההצבעה בקלפי ולקבלת יערה שחם למועמדות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ג. אודי כהן (בן זוגה של ליהי אבני), קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את אודי כהן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אודי כהן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


2. אישור הרכב ועד ההנהלה של קיבוץ געש (חברי המזכירות)
לפי דרישת רשם האגודות השיתופיות חובה מידי שנה לאשר את הרכב ועד ההנהלה של הקיבוץ.
להלן הרכב הועד שנבחר בבחירות אישיות ב- 09.11.09.
לאישור חוזר:
1. מיכה דרורי 0-5537765-9 6. שי בר ק 0-5863865-1
2. אסנת רג'ואן נגרי 0-5876708-8 7. איתן יערי 0-5188466-6
3. דולב קסטין 0-4013913-1 8. אדוה רוגלין 0-3490975-4
4. אופיר סיטרין 0-2298581-6 9. רוני בוכמן 0-6941028-0
5. יצחק רובינשטיין 0-6549498-1


לדיון


1. דיון על תקנון הקיבוץ החדש
בחודש אוגוסט קיימנו הצבעה על התיקונים לתקנון הקיבוץ (אגודה שיתופית קיבוץ געש). בהצבעה היה רוב בעד התיקונים, אבל לא הושג הרוב המיוחס הנדרש.
תיקון תקנון הקיבוץ מתחייב מהשינויים באורחות החיים עליהם החלטנו עוד במהלך שנת 2007 ואשר אנו מתנהלים על פיהם.
רשם האגודות השיתופיות מציין שהתנהלות ללא שינוי התקנון אינה עולה בקנה אחד עם דרישות הדין, ובהתאם הננו נדרשים לשנות את תקנון הקיבוץ תוך עמידה בכל דרישות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית).
שינוי תקנון הקיבוץ והתאמתו לאורחות החיים הינו שלב ראשוני והכרחי כדי לאפשר תקפות החלטותינו ויישומן בפועל, לרבות בכל הקשור לשיוך פירות הנכסים היצרניים, הפעלת אגודת החברים והקנית זכויות הורשה לחברים.
למותר לציין כי לא נוכל להמשיך ולהתקדם בישום של הליכי השיוך, ובהם גם קביעת הסדרים נוספים ומשלימים בתחומי הביטחון הסוציאלי וזכויות החברים, ללא שינוי תקנון הקיבוץ כמתחייב.
לקבלת התקנון דרוש רוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים, ובלבד שמספר התומכים לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ.


2. דו"ח מבקרת הקיבוץ בנושא ענף האחזקה
מבקרת הקיבוץ עו"ד הלית הלר תציג את הדו"ח.
הדו"ח יעמוד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ מיום א' 14.11.10.
 

דוח ביקורת ענף אחזקה
דוח ביקורת ענף אחזקה - פורמט PDF
החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 15 מיום 27.09.10:


לא התקבלו החלטות באסיפה כללית מס' 15 מיום 27.09.10.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב