קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 17 שנת 2010, יום שלישי 14.12.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב

 

סדר היום:


הודעות


1. קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 08.12.2010 בין השעות 11:00 - 20:00 במועדון לחבר.


2. שימוש במבנה חדר האוכל - חברת "סימפלי סושי" המשתמשת היום בשטח של המטבח, פנתה להרחיב את השימוש גם לחלל חדר האוכל. המזכירות בעד הבקשה.


לאישור


1. סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר - ספטמבר 2010
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- ספטמבר 2010, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.


2. גיבוש הסכמות לעתיד - קיבוץ געש
המזכירות וצוות היישום מביאים לאישור האסיפה את ההצעה לגיבוש הסכמות לעתיד בקיבוץ געש. הצעה מצורפת לדף האסיפה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


3. ערעור 1 זמי בן חורין
זמי בן חורין מערער על החלטת המזכירות באשר להרכב חברי וועדת שכר בקהילה (ההרכב: הילה שחר, אסנת רג'ואן נגרי, רוני בוכמן, נגרו רובינשטיין) ומבקש כי לחברי הוועדה יצורף נציג ציבור שאינו חבר מזכירות או בעל תפקיד.לפי הצעתו, חברי הקיבוץ יתבקשו להציע שמות לבחירה בקלפי וחבר נוסף יצורף לוועדה, במידה והערעור יתקבל.
לקבלת הערעור של זמי בן חורין דרוש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


4. ערעור 2 זמי בן חורין
זמי בן חורין מערער על הרכב הצוות המטפל בהשלמה לרשת ביטחון (ההרכב: הילה שחר, אסנת רג'ואן נגרי, שרון תירוש, רוני בוכמן) , ומבקש כי לחברי הצוות יצורף נציג ציבור שאינו חבר מזכירות או בעל תפקיד. לפי הצעתו, חברי הקיבוץ יתבקשו להציע שמות לבחירה בקלפי וחבר נוסף יצורף לצוות, במידה והערעור יתקבל.
לקבלת הערעור של זמי בן חורין דרוש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


5. ערעור 3 זמי בן חורין
זמי בן חורין מערער על החלטת וועדת ביקורת שלא לאפשר פניה ישירה של חברי הקיבוץ למבקרת הפנים. הפניה יכולה להתבצע דרך וועדת ביקורת אולם וועדת ביקורת לא יכולה למנוע מחבר קיבוץ פגישה אישית עם מבקרת הפנים של הקיבוץ.
לקבלת הערעור של זמי בן חורין דרוש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.
 

גיבוש הסכמות לעתיד
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 16 מיום 15.11.10:


1. אושר תקנון הקיבוץ.


2. נעם אשד התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.


3. יערה שחם התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.


4. אודי כהן התקבל לחברות בקיבוץ געש.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב