קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 18 שנת 2010, יום שלישי 21.12.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: נעמי גוגנהיים

 

סדר היום:
 

הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 22.12.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. בחירת יו"ר וועדת ביקורת
המזכירות מביאה לבחירת יו"ר וועדת ביקורת את המועמדים הבאים:
דני קייט – מומלץ ע"י המזכירות.
זמי בן חורין – מציע את עצמו.
ההצבעה בקלפי, המועמד שיקבל 50% +1 מקולות המצביעים יבחר ליו"ר וועדת ביקורת.


2. ערעור
אוריאל אבני מערער על החלטת האסיפה הכללית מיום 14.12.10 בנושא הרכב וועדת שכר בקהילה.
לקבלת הערעור של אוריאל אבני נדרשים שני תנאים:
1. רוב של 50% +1 מקולות המצביעים.
2. לפחות 99 קולות בעד הערעור.


3. ערעור
אוריאל אבני מערער על החלטת האסיפה הכללית מיום 14.12.10 בנושא הרכב הצוות שמטפל בהשלמה לרשת ביטחון.
לקבלת הערעור של אוריאל אבני נדרשים שני תנאים:
1. רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.
2. לפחות 97 קולות בעד הערעור.


4. ערעור
ראובן גפני מערער על החלטת האסיפה הכללית מיום 14.12.10 בנושא החלטת וועדת ביקורת שלא לאפשר פניה ישירה של חברי הקיבוץ למבקרת הפנים.
לקבלת הערעור של ראובן גפני נדרשים שני תנאים:
1. רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.
2. לפחות 95 קולות בעד הערעור.

 

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 17 מיום 14.12.10:


1. התקבלה ההצעה לגיבוש הסכמות לעתיד קיבוץ געש.


2. התקבל הערעור של זמי בן חורין - בנושא הרכב חברי וועדת שכר בקהילה.


3. התקבל הערעור של זמי בן חורין - בנושא הרכב הצוות שמטפל בהשלמה לרשת ביטחון.


4. התקבל הערעור של זמי בן חורין - בנושא החלטת וועדת ביקורת שלא לאפשר פניה ישירה של חברי הקיבוץ למבקרת הפנים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב