קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19 שנת 2010

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 19 שנת 2010, יום שלישי 28.12.2010, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 29.12.2010 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לדיון


1. תוכנית 2011 של תאגידי געש
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור את תוכנית 2011 של תאגידי געש.
התוכנית תוצג ע"י מנהלי התאגידים. חומר מפורט ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


2. תקציב הקהילה 2011
המזכירות מביאה לדיון ואישור את תקציב הקהילה 2011.
מצ"ב תוכנית הקהילה 2011.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקציב נדרש רוב של 50%+ 1 מקולות המצביעים.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 18 מיום 21.12.10:


1. דני קייט נבחר ליו"ר וועדת ביקורת.


2. לא התקבל הערעור של אוריאל אבני - בנושא הרכב חברי וועדת שכר בקהילה.


3. לא התקבל הערעור של אוריאל - בנושא הרכב הצוות שמטפל בהשלמה לרשת ביטחון.


4. התקבל הערעור של ראובן גפני - בנושא החלטת וועדת ביקורת שלא לאפשר פניה ישירה של חברי הקיבוץ למבקרת הפנים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

הערות לתקציב הקהילה 2011
תקציב הקהילה 2011 (PDF)
חסר רכיב