קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 1 שנת 2011, יום שלישי 25.1.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי

 

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 26.01.2011 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


קליטה


א. ניר להב, קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את ניר להב.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ניר להב למועמדות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ב. שובל אלימלך, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את שובל אלימלך.
ההצבעה בקלפי ולקבלת שובל אלימלך נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ג. לוטם קסטין, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את לוטם קסטין.
ההצבעה בקלפי ולקבלת לוטם קסטין נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ד. דניאל צרפתי, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את דניאל צרפתי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת דניאל צרפתי נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


לדיון


1. בחירת חיים יוגב למנהל מש"א
המזכירות מביאה לבחירה את חיים יוגב לתפקיד מנהל מש"א.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירתו של חיים לתפקיד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. בחירת שירה אופמן כתב לנציגת ציבור בוועדת שכר של הקהילה
המזכירות מביאה לבחירה את שירה אופמן כתב לנציגת הציבור בוועדת שכר של הקהילה.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירתה של שירה לתפקיד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. בחירת חברי וועדת ביקורת
נעמי גוגנהיים ואילן אשד מובאים לבחירה כנציגי ציבור לוועדת ביקורת.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירתם של נעמי ואילן נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


4. מלווה לצוות אסטרטגי
מאחר ולא הוגשו הצעות נוספות על ידי חברים למלווה התהליך האסטרטגי. הצוות האסטרטגי מביא לבחירה את אהרון ארז כמלווה התהליך.
ההצבעה בקלפי ולבחירת אהרון ארז נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 19 מיום 28.12.10:


1. אושרה תוכנית 2011 לתאגידי געש.
2. אושר תקציב הקהילה לשנת 2011.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב