קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 3 שנת 2011, יום שלישי 15.3.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: דני קייט

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 16.03.2011 בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות.


לאישור


1. הרכב וועדת קלפי


מש"א מביאה לאישור האסיפה את הרכב וועדת קלפי:
1. אסתר לובל

2. שושנה זילבר

3. שושי הר-נוי

4. משה סקיבה
5. חוה ציקמן

6. חוה בשור

7. אנני שילון

8. שריטה פלג
9. סוניה בלבן

10. שולה ברק

11. רנה וייס

12. רחל סגל
13. נעמי גוגנהיים

14. דוד טמים
לאישור הרשימה דרוש רוב רגיל בהצבעה של חברים הנוכחים באסיפה.


1. קליטה


א. אריק קורי (בן זוגה של הילה אלון), קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את אריק קורי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אריק קורי למועמדות נדרש רוב של 50% +1 מקולות המצביעים.


ב. איריס וייסמן (בת זוגו של דולב קסטין), קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את איריס וייסמן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת איריס וייסמן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


לדיון

 

1. תוכנית השקעות בקהילה המזכירות מביאה לאישור את תוכנית ההשקעות לשנת 2011.

לאישור התוכנית נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.

 

2. הצעת המזכירות לאשר תוספת של 150,000 ₪ לתקציב התרבות למימון חגיגות ה-60 לקיבוץ

המזכירות מביאה לאישור תוספת מיוחדת של 150,000 ₪ לתקציב התרבות, לצורך מימון חגיגות ה-60 של הקיבוץ.

לאישור התקציב המיוחד נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.

 

3. שיטת חלוקת יתרת התקציב לחברים לאחר ההשקעות – סכום של 1,300,000 ₪

המזכירות מביאה לאישור את שיטת החלוקה של יתרת התקציב לחברים לאחר ההשקעות. מוצע להקצות 10% מהיתרה לפי "תרומה" למס הפרוגרסיבי (המפתח המדויק ייקבע בהמשך) ו-90% מהיתרה באופן הבא: 25% באופן שווה בין כל החברים ו-75% לפי מפתח של ותק עד 35 שנה. חלוקת יתרת התקציב לחברים תתבצע בשני מועדים, ביולי 2011 ובינואר 2012.

לאישור חלוקת יתרת התקציב לאחר ההשקעות נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.

 

מצ"ב טבלת תוכנית השקעות 2011 בגב הדף לאסיפה.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 2 מיום 22.02.2011:


1. אושר יישום מהלך שיוך הנכסים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב