קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 4 שנת 2011, יום שלישי 5.4.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: נעמי גוגנהיים

סדר היום:


לדיון


סיכום משק – דוחות כספיים 31 בדצמבר 2010
יוצגו ויובאו לדיון ואישור הדוחות הכספיים של "קיבוץ געש", "חברי קיבוץ געש" וקרן המילואים ליום 31 בדצמבר 2010, והדוחות תקציב מול ביצוע של תאגידי געש לשנת 2010.
הדוחות יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח ומנהלי התאגידים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 3 מיום 15.03.2011:


1. אושר הרכב ועדת קלפי: אסתר לובל, שושנה זילבר, שושי הר-נוי, משה סקיבה, חוה ציקמן, חוה בשור, אנני שילון, שריטה פלג, סוניה בלבן, שולה ברק, רנה וייס, רחל סגל, נעמי גוגנהיים, דוד טמים.


2. איריס ויסמן התקבלה לחברות בקיבוץ געש.


3. אושרה תוכנית ההשקעות בקהילה לשנת 2011.


4. אושרה תוספת של 150,000 ₪ לתקציב התרבות בשנת 2011 למימון חגיגות ה- 60 לקיבוץ.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב