קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 5 שנת 2011, יום שלישי 12.4.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


הודעות


1. קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 13.04.2011 בין השעות 11:00 – 20:00 במועדון לחבר.


2. עם הקמתה של אגודת חברי קיבוץ געש מתקיימת זהות פרסונלית בין חברי המזכירות לבין ועדת הנהלה של אגודת חברי קיבוץ געש.


לאישור


1. קליטה
אריק קורי (בן זוגה של הילה אלון), קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את אריק קורי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אריק קורי למועמדות נדרש רוב של 50% +1 מקולות המצביעים.


2. בחירת רו"ח לאגודת חברי קיבוץ געש
האסיפה מתבקשת לאשר את ברית פיקוח בע"מ כרו"ח של אגודת חברי קיבוץ געש.


לדיון


1. סיכום תקציב הקהילה - דוחות כספיים ינואר - דצמבר 2010
יוצגו ויובאו לדיון ואישור הדוחות הכספיים ינואר - דצמבר 2010, המסכמים את תוצאות תקציב הקהילה לשנת 2010.
הדוחות יוצגו ע"י הילה שחר מנהלת הקהילה.
חומר לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.


2. הסכם הסדרת הבטחת עתידם של בנים בעלי צרכים מיוחדים
בהשתתפות גדעון פלס יו"ר ארגון "אהדה".
המזכירות מביאה לדיון ואישור את הסכם הסדרת הבטחת עתידם של בנים בעלי צרכים מיוחדים.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ההסכם נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.
את ההסכם המפורט ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 4 מיום 05.04.2011:


1. אושרו הדוחות הכספיים של האגודות: "קיבוץ געש", "חברי קיבוץ געש", "געש עסקים וחקלאות" וקרן המילואים ליום 31 בדצמבר 2010.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב