קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 6 שנת 2011, יום שלישי 31.5.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


הודעות


1. קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 01.06.2011 בין השעות 11:00 – 20:00 במועדון לחבר.


לאישור


בחירת נציגי ציבור להנהלת מש"א
הנהלת מש"א מציעה את אורה רוגלין, שירה אופמן, ושי ברק, כנציגי הציבור בהנהלת מש"א.
ההצבעה בקלפי ולקבלת כל אחד מהמועמדים נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


לדיון


1. ערעור של זמי בן חורין
זמי מערער על הצעת המזכירות בנושא מכתב התחייבות הצטרפות לפרויקט "שכונת חבצלת" שלב "ב'" של הבניה למגורים לפי החלטת השינוי. (דף מצ"ב).
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור של זמי נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


2. דיון בנושא דרכי חלוקת היתרה המשקית לפי בקשתו של עזרא רבין
לצורך קיום הדיון עזרא רבין אסף חתימות של 10% מחברי הקיבוץ כפי שמחייב תקנון הקיבוץ.

התחייבות הצטרפות לפרוייקט חבצלת
החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 5 מיום 12.04.2011:


1. אושרו הדוחות הכספיים של תקציב הקהילה ליום 31 בדצמבר 2010.


2. אריק קורי התקבל למועמדות בקיבוץ געש.


3. אושר הסכם הסדרת הבטחת בנים בעלי צרכים מיוחדים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב