קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 7 שנת 2011, יום שלישי 14.6.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: נעמי גוגנהיים

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 15.06.2011 בין השעות 11:00 – 20:00 במועדון לחבר.


לדיון


1. סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר – מרץ 2011
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- מרץ 2011, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.


2. בחירת מבקר פנים חדש
לאחר שועדת ביקורת ראיינה מספר מועמדים לתפקיד מבקר הפנים של הקיבוץ,היא מצעיה את יפתח אלון כמבקר פנים של הקיבוץ במקום עו"ד הלית הלר שסיימה את תפקידה. יפתח אלון מוזמן לאסיפה להציג את עצמו.
מצ"ב פרטי רקע על יפתח אלון.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירת יפתח כמבקר הפנים נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לאישור


קליטה:


א. טל קלינה, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את טל קלינה.
ההצבעה בקלפי ולקבלת טל קלינה נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ב. נמרוד ניימן, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את נמרוד ניימן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת נמרוד ניימן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ג. דני בלבן, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את דני בלבן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת דני בלבן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ד. רזי ציקמן, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את רזי ציקמן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת רזי ציקמן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ה. אלה יערי, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את אלה יערי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אלה יערי נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.

המלצת ועדת הבקורת למינוי רו"ח יפתח אלון למבקר פנים חיצוני של הקיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 5 מיום 12.04.2011:


1. אורה רוגלין, שירה אופמן ושי ברק נבחרו כנציגי ציבור להנהלת מש"א.


2. לא התקבל הערעור של זמי בן חורין – בנושא מכתב התחייבות הצטרפות לפרויקט "שכונת חבצלת".


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב