קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 9 שנת 2011, יום שלישי 13.9.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב

סדר היום:


הודעות


קלפי – השבוע לא תתקיים הצבעה בקלפי, ההצבעה על נושאים בסדר היום תתקיים ביום רביעי 21.09.11.


לדיון


1. סיכום קהילה, דוחות כספיים - ינואר - יוני 2011
המזכירות מביאה לדיון האסיפה הכללית את הדוחות הכספיים של הקהילה לחודשים ינואר- יוני 2011, הדוחות יוצגו ע"י הילה שחר מנהלת הקהילה.
הדוחות יעמדו לרשות החברים במזכירות הקיבוץ מיום ב' 12.09.11.


2. שיטת חלוקת יתרת התקציב לחברים לאחר השקעות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את הצעתה לחלוקת יתרת התקציב החצי שנתי 2011 לפי מפתח: 10% לפי "תרומה" למס פרוגרסיבי היתרה: 75% לפי ותק עד 35 שנה ו- 25% באופן שווה בין כל חברי הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הצעת המזכירות נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


לאישור


1. קליטה


א. שרון שואב, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את שרון שואב.
ההצבעה בקלפי ולקבלת שרון שואב נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ב. שירן שטרויך, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל לחברות את שירן שטרויך.
ההצבעה בקלפי ולקבלת שירן שטרויך נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


ג. ענבל דביר (זוגתו של יואל סקיבה), קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את ענבל דביר.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ענבל דביר למועמדות נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.

החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 8 מיום 02.08.2011:


1. יהודה (יודקה) שגב נבחר ליו"ר המועצה הכלכלית, דירקטור בגעש תאורה, נכסי געש וחמי געש.


2. איילה קלינה ומלכה פריירה בורלקוב התקבלו לחברות בקיבוץ געש.


3. אושרה שנת חופש שנייה לנעמה רותם.

 
רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב