קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 10 שנת 2011, יום שלישי 20.9.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, ושל אסיפה כללית מס' 9 מיום 13.09.11, תתקיים ביום רביעי 21.09.2011 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. בחירת מזכיר קיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לבחירה לתפקיד מזכיר הקיבוץ את חגי אבני.
ההצבעה בקלפי ולבחירת חגי אבני למזכיר קיבוץ נדרש רוב של 50% +1 מקולות המצביעים.


2. הקמת חברה לניהול משק החשמל בגעש
המועצה הכלכלית מביאה לאישור הקמת חברה בע"מ בבעלות קיבוץ געש, למטרת ניהול תחום החשמל בגעש, בהתאם למתווה עליו הוגשה בקשה לרשות החשמל במסגרת הסדרת רישיון מחלק חשמל היסטורי. דף הסבר יחולק באסיפה ועומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור הקמת חברה לניהול משק החשמל בגעש נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון

 
סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר - יוני 2011
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- יוני 2011, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 9 מיום 13.09.2011:
לא התקבלו החלטות באסיפה כללית מס' 9 מיום 13.09.11.

 
רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב