קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11 שנת 2011

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 11 שנת 2011, יום שלישי 4.10.2011, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: נעמי גוגנהיים

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו תתקיים ביום רביעי 05.10.2011 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לדיון


דיון בנושא הפנסיה לקראת מועצת התנועה הקיבוצית שתתקיים ב- 11.10.2011 לאסיפה מובאות שתי הצעות:


1. הצעת מזכירות התנועה הקיבוצית.


2. הצעת "פנסיה בראש".

דפים עם ההצעות מצורפים לדף האסיפה.
למען הסר ספק מדובר בדיון והחלטת הקיבוץ כהמלצה למועצת התנועה הקיבוצית, ולא כהחלטה המחייבת ליישום בקיבוץ געש וקיבוצי התנועה.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 9 מיום 13.09.2011 ומס' 10 מיום 20.09.11:


1. חגי אבני לא נבחר למזכיר קיבוץ געש.


2. אושרה הקמת חברה לניהול משק החשמל בגעש.


3. אושרה הצעת המזכירות לחלוקת יתרת התקציב החצי שנתי 2011 לחברים לאחר השקעות.


4. שרון שואב ושירן שטרויך התקבלו לחברות בקיבוץ געש.


5. ענבל דביר התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.

 
רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב