קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 02 שנת 2011

24/02/2011

תוצאות הקלפי

‏24 פברואר 2010
תוצאות ההצבעה בקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 2 מיום 22.02.2011

1. יישום מהלך שיוך הנכסים
 

בעד 103
נגד 56

 
אושר יישום מהלך שיוך הנכסים

ועדת קלפי
חסר רכיב