קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 03 שנת 2011

17/03/2011

תוצאות הקלפי

‏17 מרץ 2010
תוצאות ההצבעה בקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 3 מיום 15.03.2011

1. איריס וייסמן – קבלה לחברות
 

בעד 127
נגד 9

 
איריס וייסמן התקבלה לחברות בקיבוץ געש.

2. תוכנית ההשקעות בקהילה
 

בעד 112
נגד 23

 
אושרה תוכנית ההשקעות בקהילה לשנת 2011.

3. הצעת המזכירות לאשר תוספת של 150,000 ₪ לתקציב התרבות למימון חגיגות ה- 60 לקיבוץ
 

בעד 93
נגד 32

 
אושרה תוספת של 150,000 ₪ לתקציב התרבות בשנת 2011 למימון חגיגות ה- 60 לקיבוץ.

ועדת קלפי
חסר רכיב