קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 04 שנת 2011

14/04/2011

תוצאות הקלפי

‏14 אפריל 2010
תוצאות ההצבעה בקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 5 מיום 12.04.2011

1. אריק קורי – קבלה למועמדות
 

בעד 79
נגד 6

 
אריק קורי התקבל למועמדות בקיבוץ געש

2. הסכם הסדרת הבטחת עתידם של בנים בעלי צרכים מיוחדים
 

בעד 88
נגד 1
 

אושר הסכם הסדרת הבטחת בנים בעלי צרכים מיוחדים

ועדת קלפי
חסר רכיב