קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 05 שנת 2011

02/06/2011

תוצאות הקלפי

‏02 יוני 2011
תוצאות ההצבעה בקלפי קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 6 מיום 31.05.2011

1. בחירת נציגי ציבור כחברי הנהלת מש"א

אורה רוגלין

בעד 121

נגד 19


שירה אופמן

בעד 126

נגד 13


שי ברק

בעד 120

נגד 23


אורה רוגלין, שירה אופמן, ושי ברק נבחרו כנציגי ציבור להנהלת מש"א.

 

2. ערעור זמי בן חורין - בנושא מכתב התחיבות הצטרפות לפרויקט "שכונת חבצלת"

 

בעד הערעור 13
נגד הערעור 145


לא התקבל הערעור של זמי בן חורין – בנושא מכתב התחיבות הצטרפות לפרויקט "שכונת חבצלת".

 

ועדת קלפי
חסר רכיב