קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 06 שנת 2011

16/06/2011

תוצאות הקלפי

15 יוני 2011
תוצאות ההצבעה בקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 7 מיום 14.06.11

1. בחירת מבקר פנים – רו"ח יפתח אלון

 

בעד 121
נגד 5
 

רו"ח יפתח אלון נבחר כמבקר פנים בקיבוץ געש

 

2. קליטה

א. דני בלבן – קבלה לחברות


בעד 136
נגד 4


דני בלבן התקבל לחברות בקיבוץ געש


ב. רזי ציקמן – קבלה לחברות


בעד 129
נגד 9


רזי ציקמן התקבלה לחברות בקיבוץ געש


ג. אלה יערי – קבלה לחברות


בעד 130
נגד 7


אלה יערי התקבלה לחברות בקיבוץ געש


ד. נמרוד ניימן – קבלה לחברות


בעד 128
נגד 9


נמרוד ניימן התקבל לחברות בקיבוץ געש


ה. טל קלינה – קבלה לחברות


בעד 123
נגד 12


טל קלינה התקבל לחברות בקיבוץ געש

 

ועדת קלפי
חסר רכיב