קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 07 שנת 2011

04/08/2011

תוצאות הקלפי

04 אוגוסט 2011
תוצאות ההצבעה בקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 8 מיום 02.08.11

1. בחירת יהודה (יודקה) שגב לתפקידים: יו"ר המועצה הכלכלית, דירקטור בגעש תאורה, נכסי געש וחמי געש

בעד 127
נגד 6

 
יהודה (יודקה) שגב נבחר ליו"ר המועצה הכלכלית, דירקטור בגעש תאורה, נכסי געש וחמי געש.

2. קליטה
 

א. איילה קלינה - קבלה לחברות


בעד 138
נגד 13


איילה קלינה התקבלה לחברות בקיבוץ געש


ב. מלכה פריירה בורלקוב - קבלה לחברות


בעד 116
נגד 33
 

מלכה פריירה בורלקוב התקבלה לחברות בקיבוץ געש

 

3. נעמה רותם - שנת חופש שנייה
 

בעד 99
נגד 46


אושרה שנת חופש שנייה לנעמה רותם

ועדת קלפי
חסר רכיב