קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 08 שנת 2011

22/09/2011

תוצאות הקלפי

מאסיפה כללית מס' 9 מיום 13.09.11, ומס' 10 מיום 20.09.11

1. בחירת חגי אבני לתפקיד מזכיר קיבוץ געש
 

בעד 110
נגד 154


חגי אבני לא נבחר למזכיר קיבוץ געש

2. אישור הקמת חברה לניהול משק החשמל בגעש
 

בעד 214
נגד 28


אושרה הקמת חברה לניהול משק החשמל בגעש

3. אישור הצעת המזכירות לחלוקת יתרת התקציב החצי שנתי 2011 לחברים לאחר השקעות
 

בעד 165
נגד 94


אושרה הצעת המזכירות לחלוקת יתרת התקציב החצי שנתי 2011 לחברים לאחר השקעות

4. קליטה

 

א. שרון שואב - קבלה לחברות

 
בעד 224
נגד 28

 
שרון שואב התקבל לחברות בקיבוץ געש

 

ב. שירן שטרויך - קבלה לחברות

 
בעד 249
נגד 10

 
שירן שטרויך התקבלה לחברות בקיבוץ געש


ג. ענבל דביר - קבלה למועמדות

 
בעד 232
נגד 24

 
ענבל דביר התקבלה למועמדות בקיבוץ געש

ועדת קלפי
חסר רכיב