קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 09 שנת 2011

06/10/2011

תוצאות הקלפי

מאסיפה כללית מס' 11 מיום 04.10.11

1. בחירת הצעה להמלצה למועצת התנועה הקיבוצית בנושא הפנסיה
 

הצעת מזכירות התנועה הקיבוצית 54
הצעת "פנסיה בראש" 50


נבחרה הצעת מזכירות התנועה הקיבוצית להמלצה למועצת התנועה הקיבוצית בנושא הפנסיה.

 

ועדת קלפי
חסר רכיב