קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 10 שנת 2011

24/11/2011

תוצאות הקלפי

תוצאות הקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 12 מיום 22.11.11

1. הנהלת קרן מילואים – הארכת קדנציה בשנה נוספת לנציגי הציבור
 

רוברטו קופרמן

בעד 220

נגד 56
 

אופיר סיטרין

בעד 241

נגד 29


חנה שושן

בעד 208

נגד 61


נגרו רובינשטיין

בעד 182

נגד 79
 

אופיר סיטרין, רוברטו קופרמן, חנה שושן ונגרו רובינשטיין נבחרו לקדנציה של שנה נוספת כנציגי ציבור בהנהלת קרן מילואים.
 

2. בחירת יו"ר לוועדת ביקורת
 

נעמי גוגנהיים 184
 

זמי בן חורין 55
 

נגד שני המועמדים 43

 
נעמי גוגנהיים נבחרה ליו"ר ועדת ביקורת לקדנציה של 3 שנים.

3. בחירת 8 חברי מזכירות
 

יובל כנען 206
 

דני וסרלאוף 193
 

ישראל פלג 177
 

מוניקה קופרמן 171
 

כרמית בלבן 166
 

ראובן גפני 151
 

מיכי דרורי 117
 

תם יערי 110
 

הגר סירוטה 106
 

בועז סיטרין 102
 

דקלה פירקה כהן 100
 

שי ברק 92
 

איתן יערי 91
 

תרצה פלברג 82
 

אבי מן 78
 

שי פלדמן 76
 

זמי בן חורין 32


יובל כנען, דני וסרלאוף, ישראל פלג, מוניקה קופרמן, כרמית בלבן, ראובן גפני, מיכי דרורי ותם יערי נבחרו לחברי מזכירות לקדנציה של שנתיים.

4. בחירת הילה שחר לתפקיד מזכירת קיבוץ געש
 

בעד 163
נגד 113


הילה שחר נבחרה למזכירת קיבוץ געש לקדנציה של 3 שנים.

ועדת קלפי
חסר רכיב