קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 11 שנת 2010

30/12/2010

תוצאות הקלפי

‏30 דצמבר 2010
תוצאות ההצבעה בקלפי - קיבוץ געש
מאסיפה כללית מס' 19 מיום 28.12.2010

1. אישור תוכנית 2011 של תאגידי געש
 

בעד 125
נגד 10

 
אושרה תוכנית 2011 של תאגידי געש

 

2. אישור תקציב הקהילה 2011
 

בעד 111
נגד 25

 
אושר תקציב הקהילה 2011

 

ועדת קלפי
חסר רכיב