קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 13 שנת 2009

31/12/2009

תוצאות הקלפי

31 דצמבר 2009
קיבוץ געש
תוצאות ההצבעה בקלפי
אסיפה כללית:
מס' 17 מיום 28.12.09
מס' 16 מיום 22.12.09 
מס' 15 מיום 07.12.09

1. בחירת חברים למועצות מנהלים של תאגידי געש

 

1.1 געש תאורה בע"מ
אישור הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים של געש תאורה
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים כולל)


בעד 124

נגד 10
 

אושרה הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים של געש תאורה
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים כולל).


בחירת 4 נציגי ציבור למועצת המנהלים של געש תאורה:


113 מיכי דרורי
110 ניר גלברד
109 עדי ברקן
81 רוני בוכמן
60 אוריאל אבני
 

מיכי דרורי, ניר גלברד, עדי ברקן, ורוני בוכמן נבחרו למועצת המנהלים של געש תאורה
 

1.2 חמי געש אגש"ח בע"מ

 אישור  הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים (ועד ההנהלה) של חמי געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים כולל).

 
בעד 104

נגד 15

 
אושרה הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים של חמי געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים  כולל).

 
בחירת 4 נציגי ציבור למועצת המנהלים (ועד ההנהלה) של חמי געש:

 
112 שמעון אלימלך
108 שי ברק
89 יצחק כנען
66 צביקה בורודצקי
62 יורם ברדה

 
שמעון אלימלך, שי ברק, יצחק כנען וצביקה בורודצקי נבחרו למועצת המנהלים של חמי געש
 

1.3 תשר געש אגש"ח בע"מ
אישור  הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים (ועד ההנהלה) של תשר געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים כולל).
 
בעד 108
נגד 12
 
אושרה הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים של תשר געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים  כולל).

 
בחירת 4 נציגי ציבור למועצת המנהלים (ועד ההנהלה) של תשר געש:

 
115 אסף ציקמן
113 ניר גלברד
88 דקלה פירקה
87 דני קלינה
79 עידן ברק

 
ניר גלברד, אסף ציקמן, דקלה פירקה ודני קלינה נבחרו למועצת המנהלים של תשר געש
 

1.4 חקלאות געש ודשא מוכן אגש"ח בע"מ
אישור  הצעת המועצה הכלכלית להרכב מועצת המנהלים, (ועד ההנהלה) של חקלאות געש ושל דשא מוכן געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים כולל).
 
בעד 105
נגד 8
 
אושרה הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים של חקלאות ודשא מוכן געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים  כולל).

 
בחירת 4 נציגי ציבור למועצת המנהלים של החקלאות ודשא מוכן געש:


126 יוסי שחר
119 יואל סקיבה
111 יעל תירוש
94 ישי בלבן
48 אסף רובינסקי
 
יוסי שחר, יואל סקיבה, יעל תירוש וישי בלבן נבחרו למועצת המנהלים של החקלאות ודשא מוכן געש
 

1.5 נכסי געש אגש"ח בע"מ
אישור  הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים (ועד ההנהלה) של נכסי געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים כולל).

 
בעד 104
נגד 11
 
אושרה הצעת המועצה הכלכלית, להרכב מועצת המנהלים של נכסי געש
(יו"ר, דירקטורים חיצונים, ממלאי תפקידים ומספר חברים  כולל).

 
בחירת 5 נציגי ציבור למועצת המנהלים (ועד ההנהלה) של נכסי געש:

 
104 רוברטו קופרמן
96 ברק בן-אריה
87 חיים יוגב
86 שלמה ניימן
75 נגרו רובינשטיין
73 מיכל שרויט
 
רוברטו קופרמן, ברק בן-אריה, חיים יוגב, שלמה ניימן ונגרו רובינשטיין נבחרו למועצת המנהלים של נכסי געש
 

2. אישור תוכנית המשק לשנת 2010

 

בעד 109
נגד 21

 
אושרה תוכנית המשק לשנת 2010

 

3. ישי דרורי - שנת חופש שניה

 
בעד 131
נגד 13

 
אושרה שנת חופש שניה לישי דרורי

 

4. דניאל צרפתי - קבלה למועמדות
 

בעד 128
נגד 5

 
דניאל צרפתי התקבל למועמדות בקיבוץ געש

ועדת קלפי
חסר רכיב