קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 14 שנת 2008

17/07/2008
תוצאות הקלפי

תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 15 מיום 14.07.08

 

1. תוספת לתוכנית השקעות – שיפוץ מבנה המתפרה – כ 150,000 ₪


בעד 81
נגד 77


אושרה התוספת לתוכנית ההשקעות - שיפוץ מבנה המתפרה

 

2. הנהלת קרן מילואים – הארכת קדנציה בשנה נוספת


רוברטו קופרמן
107 בעד
8 נגד


אופיר סיטרין
105 בעד
7 נגד


חנה שושן
84 בעד
25 נגד


נגרו רובינשטיין
80 בעד
38 נגד


אושרה הארכת הקדנציה בשנה נוספת לנציגי הציבור בקרן המילואים

 

3. תקנון דיור

 

בעד 127
נגד 21


אושר תקנון הדיור

 

תקנון דיור

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב