קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תצאות קלפי 15 שנת 2008

07/08/2008
תוצאות הקלפי

קלפי אסיפה כללית מס' 16 מיום 04.08.08

1. אלון טמים – חופשה מיוחדת (שנת חופש)


בעד 125
נגד 17


אושרה חופשה מיוחדת לאלון טמים

2. מכירת זכויות געש בקרקעות "גן קסם"


בעד 129
נגד 11


אושרה מכירת זכויות געש בקרקעות "גן קסם"

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב