קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 17 שנת 2008

30/10/2008

תוצאות הקלפי

תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 20 מיום 27.10.08

1. ישי דרורי – חופשה מיוחדת (שנת חופש)


בעד 127
נגד 10


אושרה לישי דרורי חופשה מיוחדת לשנה

 

2. ינון משלנקה – חופשה מיוחדת (שנת חופש)

בעד 130
נגד 8


אושרה לינון משלנקה חופשה מיוחדת לשנה

 

3. בחירת נציגי ציבור למועצה כלכלית (יש לסמן 3 חברים בלבד)


ניר גלברד 111
רוברטו קופרמן 106
אסף ציקמן 87
אוריאל אבני 52


רוברטו קופרמן, ניר גלברד ואסף ציקמן נבחרו לנציגי ציבור במועצה הכלכלית

 

4. בחירת נציגי ציבור להנהלת מש"א (יש לסמן 3 חברים בלבד)

 

לילך קופרמן 82
פארלי פילס 79
כרמית בלבן 72
רן ברק 64
עידן ברק 44
בוריס מזור 31


כרמית בלבן, לילך קופרמן ופארלי פילס נבחרו לנציגי הציבור בהנהלת מש"א

 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב