קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 18 שנת 2008

04/12/2008

תוצאות הקלפי

תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 21 מיום 01/12/2008

1. איתן רובינסקי – קבלה לחברות


בעד 199
נגד 33


איתן רובינסקי התקבל לחברות בגעש
 

2. הצעה לפיצול תפקיד המזכיר ומנהל הקהילה


בעד 86
נגד 61


אושרה ההצעה לפיצול תפקיד המזכיר ומנהל הקהילה

 

3. תוכנית העבודה של ו. ביקורת


בעד 114
נגד 36


אושרה תוכנית העבודה של ועדת ביקורת לשנת 2009
 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב