קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 19 שנת 2008

18/12/2008

תוצאות הקלפי

תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 22 מיום 15/12/2008

1. בועז וענבל סיטרין – חופשה מיוחדת ל-3 שנים (עבודת בחו"ל)


בעד 128
נגד 12


אושרה חופשה מיוחדת לשלוש שנים לבועז וענבל סיטרין

2. הצעת חגי אבני ויצחק כנען - להסדר מיוחד בנושא קבלה לחברות של בנים שלא נמצא להם הסדר מגורים טרם היום הקובע ויציאתם לחופשה מיוחדת באותו מעמד

בעד 55
נגד 86


לא התקבלה הצעתם של חגי אבני ויצחק כנען להסדר מיוחד לקבלה לחברות

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב