קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי 20 שנת 2008

01/01/2009

תוצאות הקלפי

תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 23 מיום 29/12/2008

 

1. נופר גולדברג – קבלה לחברות

 

בעד 215

נגד 10

 

נופר גולדברג התקבלה לחברות בגעש

 

2. נוה כהן – קבלה למועמדות
 

בעד 189

נגד 31

 

נוה כהן התקבל למועמדות בגעש

 

 

3. בחירת מזכיר קיבוץ (יש לסמן אחד משני המועמדים)

 

מיכי דרורי 89

רוני בוכמן 133

 

רוני בוכמן נבחר למזכיר הקיבוץ

 

4. תוכנית 2009 של תאגידי געש

 

בעד 177

נגד 27

 

אושרה תוכנית 209 של תאגידי געש

 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב