קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 01 שנת 2008

31/01/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 1 מיום 01.01.08


יום רביעי 02 ינואר 2008


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס, 30 מיום 25.12.07.
2. עריכת עלון הקיבוץ ניבים.
3. קבלה לחברות:
· דקלה ודיויד כהן
· פארלי וגיא פילס
4. סיכום ההצעה לקליטת בנים שלא נמצא להם דיור טרם היום הקובע (מצ"ב).
5. ערעור על ההחלטה בנוגע לחיוב אטקה ליבוביץ על חלק מהוצאותיה בקיבוץ.
6. תשלום הקיבוץ לחברים המבוטחים בביטוח בריאות בקופות חולים אחרות.
7. נוהל קלנועיות.
8. המלצות הועדה החוץ ממסדית לבדיקת נושא הרכב.


הערות לסדר היום:


· לסעיף 5 מוזמן פיצ'י ליבוביץ.
· לסעיפים 6,7,8 מוזמנת מאיה יערי
· לסעיף 8 מוזמן בוריס מזור.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 30 מיום 25.12.07.


2. עריכת ניבים
הנהלת מש"א הביאה בפני המזכירות את המלצותיה. סוכם למנות צוות מתוך המזכירות לבחון הצעות נוספות טרם החלטה בנושא.


3. קבלה לחברות:
דקלה ודיויד כהן, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלם לחברות בקיבוץ געש.
פארלי וגיא פילס, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלם לחברות בקיבוץ געש.


4. הצעה לקליטת בנים שלא נמצא להם דיור טרם היום הקובע.
סוכם נוסח ההצעה, לסעיף 5 בהצעה יש להוסיף כי ההודעה לבנים על דירה פנויה תהיה עפ"י הותק תוך התייחסות לגודל הדירה במקרה ומדובר על משפחה.
רשימת הזכאים תיסגר ביום 15.02.08.


5. ערעור פיצ'י ליבוביץ על ההחלטה בנוגע לחיוב אטקה ליבוביץ על הוצאותיה בקיבוץ. הנושא יסוכם בישיבה הבאה.


6. תשלום הקיבוץ לחברים המבוטחים בקופות חולים אחרות בגובה כללית מושלם.
סוכם כי האינטרס של הקיבוץ הוא שכל חבריו יהיו מבוטחים בכללית מושלם, חבר שיבחר להיות מבוטח בקופ"ח אחרת, כל עלויות הביטוח יחולו עליו.


7. נוהל קלנועיות
נרשמו הערות החברים לנוהל המוצע ע"י ו. בריאות, סוכם כי מאיה תעביר למזכירות נוסח מתוקן ובהמשך הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית.


8. המלצות הועדה החוץ ממסדית לבדיקת נושא הרכב
המזכירות שמעה את המלצות הועדה והעירה את הערותיה להמלצות.
המלצות הועדה יגיעו לאישור האסיפה הכללית.

 

נוכחים: חנה שושן, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, דליה מורן, חנן רוגלין.
מוזמנת: שרון תירוש.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב